Brukerstyret 2018-2019

Sagatun Brukerstyrtsenter har hatt årsmøte og gjenvalgt medlemmene fra 2018 til det nye året som kommer.Senteret har et bredt spekter av aktiviteter, og brukerne kan komme med forslag og de kan være med å ... les mer

Musikkterapi på Sagatun og Blaarud

«Prosjekt musikkterapi» er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for kultur- og helsefremmende arbeid ved Sykehuset Innlandet HF (Kulturenheten), Sanderud og Sagatun Brukerstyrt Senter ... les mer

Prosesslederkurs Hamar

Vil du bidra til å styrke enkeltmennesker og/eller styrke medlemmer i en brukerorganisasjon, er du erfaringskonsulent eller ønsker å styrke brukere av et aktivitetssenter eller brukerstyrt senter? Har du i ... les mer

Siste Nytt

Du/dere inviteres til oppfølgingskveld etter dagskurset ved BUP. På oppfølgingskvelden vil vi gå gjennom muligheter og rettigheter hos ulike hjelpeinstanser samt at vi legger opp ... les mer

Selvstyrkingskurs i Stjørdal i September!

KBT arrangerer gratis Selvstyrkingskurs i Stjørdal fra 17. september! Selvstyrkingskurset er for alle som trenger verktøy for å hevde seg selv mer, og for å fungere bedre i relasjoner, og livet generelt. ... les mer

Kurs

              Kurs for brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter og tjenestetilbydere Disse kursene bidrar til å styrke brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter ... les mer

Pårørende – en ressurs

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse – LPP inviterer mandag 27. august til kurset «Pårørende – en ressurs». Kurset tar for seg pårørendeprogrammet, pårørendes rettigheter, roller og ... les mer